Průzkum

Data jsou pro naši práci důležitá i vzhledem k další osvětě a komunikaci tématu spojeného s přípravou mladých dospělých na samostatnost.

Zjišťujeme (a potřebujeme) přesná data

V roce 2015 jsme se pustili do realizace rozsáhlého průzkumu ve spolupráci s Letním domem a za finanční podpory Nadace Jistota Komerční banky. Data, která jsme z průzkumu získali, nám umožnily detailní pohled na realitu. Výsledky potvrdily a podpořily zkušenosti, které svou činností od roku 2008 v dětských domovech sbíráme.

Výzkum byl svého druhu v České republice ojedinělým počinem. V jeho rámci jsme spolu s Letním domem podnikli:

  • 27 kvalitativních hloubkových rozhovorů s lidmi, kteří odešli z dětského domova do dospělosti a byli nuceni vrátit se do sociálního systému s žádostí o pomoc
  • 102 kvantitativních individuálních rozhovorů s dětmi, které měly maximálně rok do opuštění dětského domova.

Výsledkem výzkumu je soubor dat, která využíváme k další práci s úřady, neziskovými organizacemi a dětskými domovy, ale především identifikace hlavních problémů, které v současné době komplikují život mladým lidem opouštějícím ústavní péči.

Zjistili jsme například, že:

  • 71 % dotázaných dětí počítá s tím, že nebude mít lepší vzdělání než výuční list
  • pouze 13 % dětí uvedlo, že má na dobu po opuštění dětského domova našetřené peníze
  • Pouze 12 % dětí ví, co znamená sociální pojištění