Inkubátor

Každý rok opouští dětské domovy v ČR 300 mladých dospělých, kteří se bez fungujícího rodinného zázemí musí postavit na vlastní nohy dříve, než jsou na to připraveni. Tito mladí lidé se bez funkční podpory často stávají dlouhodobými uživateli sociálních služeb, nebo v horším případě končí na ulici. A právě pro ně je tu v ČR zatím unikátní projekt Inkubátor Mimo domov. Cílem projektu je vytvoření a koordinace podpůrné sítě služeb - “inkubátoru”- pro dospívajícího v dětském domově, který ho podpoří ve zvládnutí přechodu do samostatného života.

Mám to ve svých rukách, ale nemusím na to být sám.

Záměrem projektu INKUBÁTOR MIMO DOMOV je otestovat nový přístup v přípravě mladých dospělých z dětských domovů na samostatný život, založený na aktivní participaci dospívajících a koordinaci dostupných služeb podle individuálních potřeb každého zapojeného klienta. V pilotní fázi projektu spolupracujeme s dětskými domovy ve Středočeském kraji – Kralupy nad Vltavou, Ledec, Unhošť a Nové Strašecí.

S čím inkubátor pomáhá?

Rozvíjí soft-skills dospívajících (samostatnost, odpovědnost, aktivní přístup, komunikaci), posiluje jejich identitu a přispívá k rozvoji osobních kvalit,

Zprostředkovává a koordinuje služby podle individuálních potřeb dospívajícího zejména v oblastech: práce, bydlení, vzdělávání (včetně finanční gramotnosti a volnočasových aktivit), sebepéče a seberozvoj.

Zprostředkovává doprovázející osobu blízkou (projekt Patron/Patronka)

Náš cíl

Naším cílem je, aby “inkubátory” vznikaly postupně ve všech krajích ČR a byly dostupné všem dospívajícím, kteří na své cestě do samostatného života budou potřebovat pomoc a podporu. Děkujeme partnerům projektu: Liga otevřených mužů (projekt Patron/Patronka), Středočeský kraj, Nadace Vodafone Česká republika.