O nás

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. Podporujeme mladé dospělé, kteří vyrůstali v pobytových zařízeních a je pro ně velmi těžké, postavit se na vlastní nohy a žít spokojený život.

Kdo jsme

Jsme Mimo domov, nezisková organizace, která byla založena v roce 2008 s cílem, věnovat se dětem žijícím v pobytových zařízeních a trávit s nimi jejich volný čas. Postupem času jsme se zaměřovali stále více na mladé dospělé, kteří se chystají vykročit do samostatného života. Vnímali jsme, že systémově chybí jejich dlouhodobější podpora, není jim nasloucháno a málo se ví o jejich strastech a potřebách.

Je nás 12 a není nám jedno, co se kolem nás děje. Jsme lidé ze spolku Mimo domov a zaměřili jsme naši pozornost na odložené a ohrožené děti a těm se snažíme pomáhat a podporovat je v jejich snaze a touze po lepším životě. Záleží nám na tom, aby byl slyšet jejich hlas, abychom věděli, co potřebují a podpořili je tak v jejich obtížném a úplně novém životním období, kterému předcházela řada traumatických událostí.

Spolek Mimo domov vznikl v roce 2008, ale za dětmi do dětských domovů jezdíme už od roku 2002. Někteří členové našeho týmu na svých začátcích spolupracovali s neziskovou organizací Múzy dětem a pomáhali jsme jako dobrovolníci nejen s výjezdy, ale také jinými aktivitami. Po čase jsme se ale osamostatnili a založili si neziskovou organizaci Mimo domov. V současné době naše síly zaměřujeme na děti odcházející z dětských domovů, které mají velmi obtížný start do dospělého života. Snažíme se také o transformaci systému, osvětu a změnu legislativy tak, aby se z nás v této oblasti stala vyspělá země a o tyto děti bylo postaráno v co nejlepší formě a podobě. Důležité pro nás také je, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v milujícím a bezpečném prostředí a k tomuto upínáme všechny naše síly

Naše vize a hodnoty

Krok za krokem pracujeme na tom, aby dětské domovy opouštěli sebevědomí mladí lidé, kteří znají své silné i slabé stránky, umějí se postarat o sebe i svou rodinu a mají šanci žít plnohodnotný spokojený život. Věříme, že jsme – jako společnost – na dobré cestě k tomu, aby i opuštěné děti měly možnost zažívat bezpečnou a milující náruč a nemusely prožívat ve svém životě opuštění, další traumata a nepochopení.

Vážíme si spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry, kteří se ohroženým dětem věnují a snaží se o změnu systému a společenského povědomí. Jsme nakloněni vzájemné spolupráci, sdílení a spojování sil ve prospěch ohrožených dětí. Naší prioritou je podpora dětí, které neměly tu možnost vyrůstat v milující rodině, v bezpečném prostředí. Podporujeme aktivity, které naplňují tyto hodnoty. Snažíme se o osvětu, začali jsme pořádat konference, podporujeme a navrhujeme legislativní změny. A stále pokračujeme ve výjezdech za dětmi, které nás tak těší.

Náš tým

Jsme stabilní tým, spíše kamarádi než kolegové. Společná práce nás baví a těší.

Registrace sdružení u MV ČR – 5. září 2008, VS/1-1/72737/08-R
Transformace sdružení na spolek, Městský soud
Praha – 13. listopadu 2014, oddíl L, číslo 19353

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8295600287/0100

IČO: 22724893

Adresa o.s.:

Mimo domov, o.s.
Gončarenkova 807/7
147 00, Praha 4

Kontaktní adresa:

Klára Chábová
Osadní 46/41, Praha 7, 17000
datová schránka: 5rzvh8f

Partneři