Memorandum

Péče o ohrožené děti je velmi komplexní a bez toho, aniž by byla řešena systematicky a také legislativně, nemůže fungovat smysluplně a efektivně. Bez vzájemné spolupráce a komunikace aktérů, bez snahy se domluvit a vyslyšet hlasy dětí, se tyto změny nemohou stát.

Komunikace, spolupráce a síťování.

Tři základní pojmy, bez kterých si nedokážeme naši práci představit. Připravili jsme proto dokument zvaný Memorandum, ve kterém apelujeme na dialog mezi aktéry ovlivňujícími osudy ohrožených dětí. Memorandum definuje hlavní body, ve kterých si přejeme dosáhnout systémových zlepšení. Memorandum již podepsaly stovky lidí včetně zákonodárců, odborníků ze sociální oblasti, neziskových organizací, zaměstnanců dětských domovů i laické veřejnosti. Memorandum požaduje systémovou legislativní změnu pěti pilířů náhradní rodinné péče

  • Rozvoj psychologické a psychoterapeutické péče
  • Průběžná příprava dětí na odchod z dětských domovů
  • Vznik programů další a následné péče o mládež
  • Existence zvýhodněného a chráněného bydlení
  • Podpora v sociálně-pracovní oblasti a agendě

Chci podepsat memorandum